10 anledningar att sätta en hjärtstartare i ditt företags reception

1. Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna

Hjärtstartare i receptionen

Hjärtstartare i receptionen


Att dö i plötsligt hjärtstopp är en av de största dödsorsakerna idag. Sannolikheten att kunna hjälpa en patient som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är försvinnande liten utan en hjärtstartare. Att då utrusta din reception gör att dina medarbetare känner sig tryggare att jobba på arbetsplatsen.
Visste du att så många som 9 500 dör varje år av plötsligt hjärtstopp. Det är fler än de flesta andra sjukdomarna i Sverige. Och till skillnad mot de stora folksjukdomarna kan det drabba vem som helst när som helst. Det är därför det är så viktigt att exempelvis inte få ström i sig från eluttag. Den elektriska impulsen som skapas av detta i kroppen kan lätt slå ut den känsliga naturliga hjärtrytm funktionen som styrs av elektriska impulser i våra kroppar. Men du kan också drabbas utan att ha någon extern påverkan, det är det som gör att plötsligt hjärtstopp är en sådan läskigt fenomen.

2. Hjärtsäkra ditt företag och skapa en hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon

Hjärt- Lungfonden genomför just nu en av Sveriges största folkhälso kampanjer någonsin. Kampanjen går ut på att hjärtsäkra Sverige och ett av de bärande budskapen är ”hjärtsäker zon”. Med hjärtsäker zon menas att det finns en zon kring den som drabbas av hjärtstoppet där vederbörande ska kunna känna sig säker. Drabbas man av ett hjärtstopp just där är chanserna höga att man överlever. Ett annat bärande budskap i hjärt lungfondens kampanj är begreppet ”180 sekunder”. Det är så lång tid du har på dig att få igång hjärtat på en drabbad patient. Då behöver en hjärtstartare finnas i den drabbades absoluta närhet för att man överhuvudtaget ska ha en chans. Detta ska dock inte endast handla om drabbade personer eller eventuellt de som kan drabbas ut av hjärtstopp utan till för alla.

3. Receptionen är nära de flesta i företaget och hjärtat i många företag

Efter köket på ett företag är ofta receptionen en naturlig mötesplats. Dels passerar många i företaget receptionen och ser hjärtstartaren tydligt om den skyltas rätt. Men man ser också hjärtstartaren som en symbol för att det här företaget har råd att investera i sin personal.
Receptionen ligger dessutom ofta mitt i företaget. Det gäller givetvis inte alla företag men om receptionen är bra beläget tar det också mindre tid för den som ska hitta hjärtstartaren att faktiskt lokalisera den.
Symbolen är också talande inte bara för företaget utan också för dess personalpolitik.

4. Visar på human personalpolitik

Genom att sätta upp en hjärtstartare i receptionen visar du att du bryr dig om dina anställda.
Det kan man givetvis även ha med sig in i rekryteringar där man intervjuar människor. Vi bryr oss om vår personal är svårt att visa någon innan de börjar. Då kan en hjärtstartare vara en av många parametrar som en anställd faktiskt kan ta på när de utvärderar företaget.

5. Minskade samhällskostnader och minskat lidande

Det är jättesvårt att sätta pengar på ett liv. Därför är det enklare att diskutera om mänskligt lidande. Vi vill nog alla att våra kollegor ska ha en säker arbetsplats men framförallt vill vi själva kunna bli räddade om det händer oss något en dag. Men ska man ändå försöka elaborera om att det faktiskt är lönsamt att sätta ut hjärtstartare ger man sig in i en diskussion om pengar. Visar denna ekvation att det dessutom är lönsamt är det enklare att skapa opinion om hjärtstartaren som ett preventivt sätt att spara pengar.
Ett argument i denna diskussion kan vara att en produktiv medborgare betalar skatt och utför en viktig samhällsnytta utöver att vederbörande utför ett jobb på arbetsplatsen. Väger man dessutom in att personen utbildar andra, inte minst sina barn och närmaste så ökar möjligheten att få ihop en ekvation som till och med visar att en hjärtstartare är lönsam.

6. Öka tätheten av hjärtstartare i samhället

Om du installerar en hjärtstartare på just ditt företag så ökar tätheten av hjärtstartare i samhället i stort. Idag finns det appar och webbsiter (t.ex. hjärtstartarregistret) som visar tydligt var den närmaste hjärtstartaren finns.
När man väljer en hjärtstartare är det viktigt att inte välja en obskyr hjärtstartare som fungerar fundamentalt annorlunda än de stora märkena. Anledningen är att man vill att en hjärtstartare ska fungera ungefär likadant allihop så att om man utbildas på en så utbildas man på alla så att säga.

7. Ökar medvetenheten om andra hälsofaror

En hjärtstartare syns ganska tydligt i receptionen och blir därför en skyltning för företagets säkerhetstänk. Genom detta blir det naturligt att personalen och kunder vet att i receptionen finns det hjälp när man väl behöver den. Det behöver inte bara gälla plötsligt hjärtstopp.

8. Kostnaden är försvinnande liten i förhållande till nyttan

Kostnaden för en hjärtstartare till din reception är försvinnande liten för ett företag. För ett par hundralappar i månaden så hjärtsäkrar du din arbetsplats.

9. En HLR utbildning kan bli ett trevligt event

HLR utbildning

HLR utbildning

Att lära sig rädda liv är inget som man bara har med sig på jobbet. Det gör att de som går en HLR utbildning faktiskt också tycker utbildningen är mycket intressant. Därmed ökar motivationen att gå kursen och det kan bli ett naturligt inslag i exempelvis en konferens.

[clear]

10. Marknadsför ditt företag som ett bolag som bryr sig om dina kunders välmående

Du bryr dig inte bara om dina anställda, utan även dina kunder, leverantörer och partners. Alla som besöker ditt företag ser att du installerat en defibrillator och därmed kommer du också att få ta del av en positiv marknadsföring om ditt företag. En hjärtstartare kostar också väldigt lite i förhållande till nyttan så det är en ganska billig investering i marknadsföring.
Genom att installera en AED så får du en positiv effekt av att leverantörer tar dig mer seriöst. De ser att du har råd med en hjärtstartare. Denna effekt ska inte underskattas. Speciellt om man får besök av kunder, leverantörer och partners från andra länder. Vi i Sverige har kommit ganska långt i utbyggnaden av hjärtstartare i samhället. Det finns andra länder som har kommit lika långt och får ni besök därifrån kan det vara en signal att ni hänger med i utvecklingen kring säkerhet i företaget.
Det finns också signaler man kan skicka till sin omgivning. Det här företaget har koll på sina processer. Genom sin kommunikation i stort men också undermedvetet kan man skicka ut signalen att om denna säkerhetsmedvetenhet gäller företagets personal och arbetsmiljö, då fungerar nog andra processer i företaget också.

About The Author